Orincode Orinco-methode

De ORINCO-methode gebruikt de verdeling van loonkosten en kosten inhuur personeel derden over de kostendragers om het gemeentelijke mengpercentage te bepalen.

Onder loonkosten wordt verstaan de kosten van de economische categorieën “1.1 Salarissen en sociale lasten” en “3.5.1 Ingeleend personeel”. Per kostendrager wordt aangegeven of de loonkosten betrekking hebben op overheidshandelen, btw-belast handelen of btw-vrijgesteld handelen. De verkregen verdeling wordt gedeeld door de totale loonkosten. Vanzelfsprekend blijven de loonkosten die tot de overhead worden gerekend buiten de berekening.

Op de belasting nieuws website Tax Navigator is te lezen, dat de ORINCO-methode door de Belastingdienst is geaccepteerd en eenvoudig is toe te passen.

De ORINCO-methode kan ook zonder programma of applicatie worden toegepast waardoor de (jaarlijkse) kosten voor gemeenten en organisaties beperkt blijven. De tijdsinspanning om het gemeentelijk mengpercentage te berekenen via de ORINCO-methode is geringer dan bij toepassing van andere methoden.

Meer info of download de methode.