OrincoHet oude HT-convenant kan de prullenbak in

Het oude HT-convenant kan de prullenbak in

Bestaande convenanten met de Belastingdienst verliezen hun werking per 1 januari 2023. Als grote onderneming moet je dus iets gaan doen om voor het nieuwe Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen.

Het oude HT

Bij het oude HT werden verantwoordelijkheden vooral bij ondernemingen neergelegd. De begrippen transparant, wederzijds begrip en vertrouwen stonden centraal. Daarnaast werd het begrip Tax Control Framework (TCF) als oplossing geïntroduceerd. Onder een TCF wordt verstaan een samenstel van processen en interne beheersingsmaatregelen, dat ervoor moet zorgen dat de fiscale risico’s van een onderneming bekend zijn en beheerst worden. Het TCF was het beoogde middel om de totale fiscaliteit binnen een organisatie te beheersen.

Niets bleek minder waar, concludeerde de commissie Stevens. Deze commissie kwam tot de conclusie dat het te prijzen was dat de Belastingdienst een voortrekkersrol heeft vervuld en tijdig heeft onderkend dat een majeure omslag in de toezichtfilosofie noodzakelijk is. De commissie onderschrijft het doel van HT, maar vindt dat de uitvoering diverse verbeteringen behoeft.

In de praktijk ben ik de afgelopen jaren veel gemeenten tegengekomen die op geen enkele wijze vorm en inhoud hebben gegeven aan HT anders dan het ondertekenen van het convenant.

Het nieuwe HT

Bij het nieuwe HT zijn begrippen als samenwerking en vertrouwen wederom sleutelwoorden. Een nieuw prominent begrip in het HT is ‘monitoring’. Hierbij moet gedacht worden aan self-assessments, interne monitoring en statistische steekproeven. Door goede afspraken te maken met alle partijen die bij het aangifteproces zijn betrokken, kunnen de Belastingdienst en de onderneming samen de kwaliteit van de aangiften behouden en verbeteren.

Verschillende advieskantoren zijn als haviken op hun prooi gedoken. Een nieuwe invulling van HT opent immers de weg voor nieuwe omzet. Ondernemingen die uitsluitend gebruik gaan maken van externe deskundigheid, begaan naar mijn mening dezelfde fout als bij de oude vorm van HT. Laat de oplossing niet van een ander komen, maar houd de vorm van het nieuwe HT vooral dicht bij jezelf. Wat ‘wil’ je en wat ‘kun’ je als onderneming zelf is een belangrijke vraag. En als door de door derden geboden oplossing te mooi klinkt om waar te zijn? Tsja… geeft u daar zelf maar antwoord op.

Mijn advies

De afgelopen maanden is mij door een aantal HT-gemeenten gevraagd wat ik hun adviseer. Stoppen of doorgaan met het HT? Ik antwoord die vraag altijd met de wedervraag: ‘Wil je in control zijn op de fiscaliteit?’. Is het antwoord ‘ja’, steek je handen dan uit de mouwen. Start met een quick-scan of trek een statistische steekproef op de manier waarop de Belastingdienst die ook zou trekken en beoordeel deze op dezelfde wijze. De uitkomst zal aantonen of de onderneming rijp is voor het nieuwe HT en waar de key-risks liggen.

Meer informatie?

In één van mijn volgende artikelen kom ik terug op het begrip ‘monitoring’. Het trekken van een statistische steekproef is hierin een belangrijk onderdeel. Heeft u nu direct hulp nodig bij het uitvoeren van een quick-scan of het trekken van een steekproef, neem dan contact op met Zypper.