OrincoBuren

De gemeente Buren werkt al jaren met Taxnavigator. Enkele jaren geleden ging de Belastingdienst andere eisen stellen aan de berekening van het mengpercentage voor de overhead. Via Taxnavigator zijn wij geïnformeerd over de zogenoemde Orinco-methode. De introductie van Bob van Leeuwen en zijn bedrijf Orinco was een feit.

Sinds begin 2019 berekent Bob de mengpercentages voor de overhead en ook het nadeel op het mengpercentage voor de aanvraag van de “compensatie” subsidie SPUK sport voor onze gemeente.

Verder heeft hij ook ondersteund bij het indienen van suppleties omzetbelasting en het BTW-compensatiefonds.

Wanneer ik aan de samenwerking met Bob denk, dan verschijnt er automatisch een glimlach op mijn gezicht. Hij kan bogen op jarenlange ervaring in gemeenteland en heeft in de loop der jaren een hele goede band opgebouwd met de diverse eenheden van de Belastingdienst. Bob levert snel een concreet en tastbaar afgewerkt product op. Maar het is vooral zijn warme persoonlijkheid die het bijzonder prettig maakt om zaken met hem te doen. Geen enkele vraag is te veel en door het korte lijntje dat je met hem hebt, reageert hij altijd snel en adequaat. In de back-service zorgt zijn partner Karin dat ook daar alles op rolletjes loopt.

Kortom, ik kan me geen betere partner voorstellen en als het aan mij ligt breiden we de samenwerking nog verder uit om als gemeente nog beter fiscaal in control te komen en te blijven.

Namens gemeente Buren, René van der Weerden.