OrincoEtten-Leur

Al jaren maken wij gebruik van de dienstverlening die Orinco/Bob aan de gemeente Etten-Leur levert. In eerste instantie bestond die dienstverlening uit het verlenen van advies op het vlak van de BTW en BCF. We hebben de afgelopen jaren als gemeente energie gestoken in het feit om op het vlak van fiscaliteiten meer in control te komen. Bob heeft hier op zijn kenmerkende pragmatische wijze in geholpen. In de gesprekken met de belastingdienst heeft hij toegevoegde waarde en kan inmiddels leunen op de goedgekeurde Orinco methode. Dit heeft voor de gemeente Etten-Leur in de afgelopen jaren zijn nut bewezen. Onlangs is Etten-Leur gestart met de aanbesteding van een nieuw financieel pakket. Ook in dit proces heeft Bob de gemeente geholpen bij het opstellen van het programma van eisen en wensen en bij de beantwoording van de diverse vragen bij de nota van inlichtingen. Bob doet dit op een praktische wijze en daarbij geholpen door zijn jarenlange ervaring in gemeenteland.