OrincoSPUK sport

 

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK).
Door de verruiming van de btw-sportvrijstelling en de invoering van de SPUK heeft een gemeente twee keer een percentage gemengde btw c.q. een mengpercentage te berekenen, te weten:

  • Vóór 1 maart een berekening van het fiscale gevolg van de verruiming van de btw-sportvrijstelling  op het percentage gemengde btw voor hetzelfde jaar;
  • Vóór 15 juli een berekening van het fiscale gevolg van de verruiming van de btw-sportvrijstelling op het percentage gemengde btw voor het afgelopen jaar.

ORINCO verzorgt beide berekeningen voor de SPUK, vaak in combinatie met de berekening van het mengpercentage voor de aanvullende aangifte btw en opgave BCF.
Klik hier voor meer informatie of voor een geheel vrijblijvende offerte.

 

Wat kunnen we nog meer vertellen? Wat voor diensten levert Bob in dit kennisgebied? Advies? geven van opleidingen? 0 meting? pro rata – en mengpercentage berekening?